Закони за задолжителни нафтени резерви до 31.12.2019 година


Закон за задолжителни нафтени резерви (ЗЗНР) од 01.01.2020 година